อายุทางธรณีวิทยา

posted on 10 Jul 2011 13:51 by orapanz

                             อายุทางธรณีวิทยา                  

 

 เป็นอายุที่เกี่ยวกับการเกิดของโลก ทุกอย่างที่อยู่ใต้ผิวดินจะเกี่ยวข้องกับ

ธรณีวิทยาทั้งสิ้น จึงต้องมีการให้อายุ เพื่อลำดับขั้นตอน เหตุการณ์ ว่าหิน

แร่ ซากดึกดำบรรพ์ที่พบใต้ผิวโลก(จากการเจาะสำรวจ) หรือโผล่บนดินเกิดใน
ช่วงใดเพื่อจะได้หาความสัมพันธ์ และเทียบเคียงกันได้ ถ้าไม่มีอายุ ก็คงจะยุ่ง
ตายเลย ลองนึกภาพสมมุติตัวอย่างของคนซิ  โดยทั่วไปอายุทางธรณีวิทยา
แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 
 

1. อายุเปรียบเทียบ (relative  age)  
อายุหินเปรียบเทียบหาได้โดยอาศัยข้อมูลจากซากดึกดำบรรพ์ที่ทราบอายุลักษณะการ
ลำดับชั้นของหินชนิดต่างๆ  และลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า ธรณีกาล
(geologic  time)  
การศึกษาเวลาเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักความจริงมี อยู่3ข้อคือ

1.กฎการวางตัวซ้อนกันของชั้นหินตะกอน (Law of superposition)ถ้า

หินตะกอนชุดหนึ่งหรือหินอัคนีผุไม่ถูกพลิกกลับ (Overturn)โดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แล้วส่วนบนสุดของหินชุดนี้ย่อมจะมีอายุอ่อนหรือน้อยที่สุด และส่วนล่างสุดย่อมจะมีอายุแก่
ที่สุดหรือมากกว่าเสมอ
 
2.กฎของความสัมพันธ์ในการตัดผ่านชั้นหิน (Law of cross-cutting relationship)
กล่าวคือ หินที่ตัดผ่านเข้ามาในหินข้างเคียง ย่อมจะมีอายุน้อยกว่าหินที่ถูกตัดผ่านเข้ามา
 

3.การเปรียบเทียบสหสัมพันธ์ของหินตะกอน (Correlation of sedimentary rock)
ศึกษาเปรียบเทียบหินตะกอนในบริเวณที่แตกต่างกันโดยสามารถเปรียบเทียบได้โดยอาศัย
ใช้ลักษณะทางกายภาพ เช่น
 
 
-เปรียบเทียบโดยใช้ซากดึกดำบรรพ์ (Correlation by fossil)


-ใช้ลักษณะทางกายภาพโดยอาศัยชั้นหินหลักหรือคีย์เบด (Key bed)
 
2. อายุสัมบูรณ์ (absolute  age)
 
 

เป็นอายุของหินหรือซากดึกดำบรรพ์  ที่สามารถบอกเป็นจำนวนปีที่ค่อนข้างแน่นอน 

 การหาอายุสัมบูรณ์ใช้วิธคำนวณจากครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในหิน

  หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ต้องการศึกษา  ธาตุกัมมันตรังสีที่นิยมนำมาหาสัมบูรณ์ได้แก่  

ธาตุคาร์บอน-14   ธาตุโพแทสเซียม-40  ธาตุเรเดียม-226   และธาตุยูเรเนียม-238  

เป็นต้นการหาอายุสัมบุรณ์มักใช้กับหินที่มีอายุมากนานแสนเป็นล้านปี  

การใช้ธาตุกัมมันตรังสีเพื่อหาอายุหิน หรือ ฟอสซิล

วิธีการUranium 238 - Lead 206วิธีการUranium 235 - Lead 207

วิธีการPotassium 40 - Argon 206วิธีการRubidium 87- Strontium 87

วิธีการCarbon 14 - Nitrogen 14

ประโยชน์ของการหาอายุโดยใช้ธาตุกัมมันตรังสีมี2ประการคือ

1.ช่วยในการกำหนดอายุที่แน่นอนหลังจากการใช้FossilและStratigrapyแล้ว

2.ช่วยบอกอายุหรือเรื่องราวของยุคสมัย พรีแคมเบียน (Precambrian)นี้ถูก

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปอย่างมาก ร่องรอยต่าง ๆจึงสลายไปหมด

แหล่งที่มา :http://www.anek2009.ob.tc/earth_astro/eart6.htm

 

edit @ 10 Jul 2011 14:07:17 by นางสาว อรพรรณ กมลนาวิน

Comment

Comment:

Tweet

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย ขอบคุณคะbig smile big smile
อ่านแล้ว เขา จาย มาก ขอบ คุณ
big smile big smile

#3 By minikoong (125.25.156.1) on 2011-07-10 21:50

ขอบคุนครับ

#2 By Scott Bright (183.89.71.38) on 2011-07-10 21:45

สุดยอดคับ

#1 By ผ่านมา (158.108.237.167) on 2011-07-10 15:56