แผ่นดินไหว

posted on 10 Jul 2011 11:27 by orapanz
แผ่นดินไหว 

       

      เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

(แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค)ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน

เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน

 พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือนจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (focus)

มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ ของผิวโลกเท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนเทิล

 

ส่วนจุดที่อยู่ในระดับสูงกว่า ณ ตำแหน่งผิวโลก

เรียกว่า "จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว"

(epicenter) การสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหว

นี้จะถูกบันทึกด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า ไซสโมกราฟ

 โดยการศึกษาเรื่องแผ่นดินไหวและ

คลื่นสั่นสะเทือนที่ถูกส่งออกมา จะเรียกว่า

"วิทยาแผ่นดิไหว" (Seismology)

 
 
     แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวหรือบริเวณตำแหน่งศูนย์
กลางแผ่นดินไหว จะอยู่ที่บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก
โดย 80 เปอร์เซ็นของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น จะเกิดรอบ ๆ
 มหาสมุทรแปซิฟิก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "วงแหวนแห่งไฟ" (Ring of Fire)
 
 
สาเหตุชองการเกิดแผ่นดินไหว แบ่งออกเป็น 2กรณี คือ

1.ธรรมชาติ  >> เกิดจาการเลื่อนที่ของรอยต่อทวีปหรือเปลือกโลก
2.การกระทำของมนุษย์
   2.1 การสร้างเขื่อน
   2.2 การตอกเสาเข็ม
   2.3 การทำเหมืองแร่
   2.4 การสูบน้ำใต้ดิน
   2.5การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน
 
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไหวแต่ละครั้งจะมีค่าความรุนแรงต่างกันโดยหน่วยที่ใช้วัดแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้
 
1.มาตราริกเตอร์ 
ริกเตอร์ ความรุนแรง ลักษณะที่ปรากฏ
1 - 2.9 เล็กน้อย ผู้คนเริ่มรู้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กน้อยในบางคน
3 - 3.9 เล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคารให้สั่นสะเทือน
4 - 4.9 ปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว
5 - 5.9 รุนแรง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่
6 - 6.9 รุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย
7.0 ขึ้นไป รุนแรงมากมาก เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากมาย ส่งผลทำให้อาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เสียหายอย่างรุนแรง แผ่นดินแยก วัตถุบนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น

2.มาตราเมร์กัลลี

เมร์กัลลี ลักษณะที่ปรากฏ
I. อ่อนมาก ผู้คนไม่รู้สึก ต้องทำการตรวจวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะทางเท่านั้น
II. คนที่อยู่ในตึกสูง ๆ เริ่มรู้สึกเพียงเล็กน้อย
III. คนในบ้านเริ่มรู้สึก แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก
IV. ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาทำให้บ้านสั่นเบา ๆ
V. คนส่วนใหญ่รู้สึก ของเบาในบ้านเริ่มแกว่งไกว
VI. คนส่วนใหญ่รู้สึก ของหนักในบ้านเริ่มแกว่งไหว
VII. คนตกใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มมีรอยร้าว
VIII. อาคารธรรมดาเสียหายอย่างมาก
IX. สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างดีตามหลักวิศวกรรม เสียหายมาก
X. อาคารพัง รางรถไฟงอเสียหาย
XI. อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเป็นคลื่นบน พื้นดินอ่อน
XII. ทำลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็นคลื่นบนแผ่นดิน

ข้อปฏิบัติในการรับมือกับการเกิดแผ่นดินไหว

1.ตั้งสติ อยู่ในที่ที่แข็งแรงปลอดภัย ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟฟ้า เป็นต้น
2.เปิดวิทยุรับฟังสถานการณ์ คำแนะนำคำเตือนต่าง ๆ จากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
3.ไม่ควรใช้ลิฟต์ เพราะหากไฟฟ้าดับอาจมีอันตรายจากการติดอยู่ภายใต้ลิฟต์
4.มุดเข้าไปนอนใต้เตียงหรือตั่ง อย่าอยู่ใต้คานหรือที่ที่มีน้ำหนักมาก
5.อยู่ใต้โต๊ะที่แข็งแรง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมา  อยู่ห่างจากสิ่งที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
6.ให้รีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผู้ที่ควบคุมแผนป้องกันภัย หรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
 
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว

ผลกระทบจากแผ่นดินไหว มีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ทำให้เกิดพื้นดินแตกแยก ภูเขาไฟระเบิด อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลาย ไฟไหม้ แก๊สรั่ว ท่อระบายน้ำและท่อประปาแตก คลื่นสึนามิ แผ่นดินถล่ม เส้นทางการคมนาคมเสียหายและถูกตัดขาด ถนนและทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอ เกิดโรคระบาด ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ประสบภัย ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงทางเศรษฐกิจ เช่น การสื่อสารโทรคมนาคมขาดช่วง ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศหยุดชะงัก ประชาชนตื่นตระหนก ซึ่งมีผลต่อการลงทุน การประกันภัย และในกรณีที่แผ่นดินไหวมีความรุนแรงมาก เมืองทั้งเมืองอาจถูกทำลายหมด และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

ถ้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใต้ทะเล แรงสั่นสะเทือนอาจจะทำให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "สึนามิ" (Tsunami) มีความเร็วคลื่น 600-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในทะเลเปิด ส่วนใหญ่คลื่นจะมีความสูงไม่เกิน 1 เมตร และสังเกตได้ยาก แต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเคลื่อนถึงใกล้ชายฝั่ง โดยอาจมีความสูงถึง 60 เมตร สามารถก่อให้เกิดน้ำท่วม สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับสิ่งก่อสร้างที่ติดอยู่ชายฝั่งทะเล

 

 ภาพเหตุการแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น
 
 
 
 

edit @ 10 Jul 2011 12:36:38 by นางสาว อรพรรณ กมลนาวิน

edit @ 10 Jul 2011 12:39:24 by นางสาว อรพรรณ กมลนาวิน

edit @ 10 Jul 2011 12:42:48 by นางสาว อรพรรณ กมลนาวิน

edit @ 10 Jul 2011 12:46:09 by นางสาว อรพรรณ กมลนาวิน

edit @ 10 Jul 2011 12:49:30 by นางสาว อรพรรณ กมลนาวิน

edit @ 10 Jul 2011 12:51:53 by นางสาว อรพรรณ กมลนาวิน

edit @ 10 Jul 2011 12:55:21 by นางสาว อรพรรณ กมลนาวิน

Comment

Comment:

Tweet

ว้าวชอบอ่า ขอบใจน้า

#5 By ติดแก๊ส (58.9.188.108) on 2011-08-11 17:05

ขอบคุณนะคับ big smile big smile
ขอบคุนครับ

#3 By Scott Bright (183.89.71.38) on 2011-07-10 21:46

น่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้บ้านเรารู้สึกถึงแผ่นดินไหวมากขึ้น
แต่พวกตึกที่สร้างขึ้นมาไม่ได้ถูกออกแบบให้มันรองรับการสั่นไหวอะ ถ้าไหวแรงๆก็นะ -.-

#2 By minikoong (125.25.156.1) on 2011-07-10 21:45

สู้สู้ ^____^

#1 By P'na (58.11.100.43) on 2011-07-10 21:43