โลกเกิดมาได้แล้วประมาณ 4600 ล้านปี โดยนักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่า เกิดจาการหมุนวน
ของฝุ่นและแก๊สในอวกาศ เรียกว่า เนบิวลา  จากการรวบรวทฤษฎีและหลักการต่างๆ มาได้ 300 ปี
เซอร์ ไอแซก นิวตัน ได้ค้นพบการคำนวณหาความหนาแน่นเฉลี่ยของโลกจากหินบนพื้นผิวโลกโดย
ให้คำอธิบายว่า ความหนาแน่นของโลกจะมีค่าเป็น 2 เท่าของความหนาแน่นของหินบนผิวโลก จากนั้น
อีก 100 ต่อมา ได้มีการสำรวจแบ่งชั้นของโลกด้วยการขุดเจาะ และตรวจสอบจาการระเบิดของภูเขาไป
แต่ในการศึกษาเป็นระยะเวลากว่า19ปี ก็ยังไม่สำเร็จ นักวิทยาศาสตร์จึงทำการศึกษาวิธีการอื่นๆจนกระทั่ง
ได้วิธีการศึกษาโดยวิธีการใช้คลื่นไหวสะเทือน และแบ่งคลี่นนี้ได้ 2 คลื่น คือ คลื่อนปฐภูมิ Primary Waves
/P waves และ คลื่นทุติยภูมิ Secondary / S waves
 
 
ชั้นโลกแบ่งได้ดังนี้
 
1.ธรณีภาค  ลึกประมาณ 0-100 ก.ม. มีสมบัติเป็นของแข็ง คลื่นPและคลื่นSผ่านไปด้วยกัน
2.ฐานธรณีภาค แบ่งออกได้เป็น 2 บริเวณ ในชั้นนี้คลื่นไหวสะเทือนมีความเร็วไม่สมำ่ำเสมอ
            2.1 เขตคลื่นไหวสะเทือนมีความเร็วลดลง มีความลึก 100-400 ก.ม. มีสมบัติเป็นพลาสติก
            2.2เขตการเปลี่ยนแปลง มีความลึกประมาณ  400-660 ก.ม.จะมีการเปลี่ยนแปลง
                  โครงสร้างแร่ มีสมบัติเป็นของแข็งแกร่ง
3.มีโซสเฟียร์ มีความลึกประมาณ 660-2900 ก.ม. ในบริเวณนี้คลื่นไหวสะเทือนมีความเร็วขึ้นสม่ำเสมอ
เนื่องจากหิน หรือ สาร บริเวณล่างมีโซสเฟียร์ มีสถานะของแข็ง  
4.แก่นโลกชั้นนอก มีความหนาตั้งแต่ 2900 - 5100 กิโลเมตร เชื่อกันว่าชั้นนี้ประกอบด้วยโลหะเหล็กและนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสถานะเป็นของเหลวหนืด และมีอุณหภูมิสูงมาก มีอุญหภูมิประมาณ 4300 - 6200 องศาเซลเซียส คลื่น Pผ่านได้ แต่คลื่นSไม่สามารถผ่านได้ เพราะแก่นโลกชั้นนอกประกอบด้วยสารที่มีของเหลว
5.แก่นโลกชั้นใน ส่วนประกอบของแก่นโลกชั้นในเหมือนกับของชั้นนอกแต่อยู่ในสถานะของแข็ง เนื่องจากมีความดันและอุณหภูมิสูงมาก โดยอาจสูงถึง 6200 - 6400 องศาเซลเซียส คลื่นPและคลื่นS มีอัตราค่อนข้างคงที่ มีสถานะเป็นของแข็งที่มีเนื้อเดียวกัน
 
 
เปลือกโลก( Crust)
         เป็นชั้นนอกสุดของโครงสร้างโลก มีความหนาระหว่าง 6-35 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1.เปลือกโลกภาคพื้นทวีป (Continental Crust) มักมีความหนามาก มีความหนาแน่นต่ำ ประกอบด้วย โปแตสเซียม อะลูมิเนียม ซิลิเกตและซิลิกอนไดออกไซด์ เป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีชื่อเรียกว่า ชนิดไซอั (SIAL) และ
2.เปลือกโลกภาคพื้นสมุทร (Oceanic Crust) มักจะมีความหนาน้อยกว่าเปลือกโลกภาคพื้นทวีป มีความหนาแน่นมากกว่า เนื่องจากประกอบด้วย แมกนีเซียม เหล็ก แคลเซียม และซิลิเกต เป็นส่วนใหญ่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ชั้นไซมา (SIMA)
 
 
 
เนื้อโลก ( mantle)
    เป็นชั้นโครงสร้างของโลกที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแก่นโลก นอกจากนี้เรายังสามารถพบชั้นหินในลักษณะเดียวกับชั้นเนื้อโลกหรือแมนเทิลนี้ ได้ในดาวเคราะห์หินทั่วไป สำหรับชั้นแมนเทิลของดาวเคราะห์โลกนี้มีความหนาประมาณ 2,885 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบร้อยละ 84 ของปริมาตรทั้งหมดของโลก ส่วนประกอบหลักของชั้นเนื้อโลกส่วนใหญ่เป็นแมกนีเซียมและเหล็ก เกือบทั้งหมดมีสถานะเป็นของแข็ง ยกเว้นที่ความลึกประมาณ 70-260 กิโลเมตรหรือที่เรียกว่าฐานธรณีภาค ( asthenosphere) ในชั้นนี้มีการหลอมละลายของหินเป็นบางส่วน
 
 
แก่นโลก (core)
     เป็นชั้นในสุด ตั้งแต่ความลึกที่ 2,900 กิโลเมตร ถึงจุดศูนย์กลางโลกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ แก่นโลกชั้นนอก (outer core) มีความหนา 2,200 กิโลเมตร เป็นของเหลวพวกโลหะหลอมละลายประเภทเหล็กและนิเกิล และแก่นโลก(inner core) เป็นของแข็งที่มีความหนาแน่นสูงเชื่อว่าประกอบด้วยเหล็กนิเกิล เป็นหลัก
 
 
 
 
คำถามทวนความความรู้
 
1.นักวิทยาศาสตร์ได้ในอะไรเป็นตัวตรวจสอบโครงสร้างโลกในปัจจุบัน
 
2.ชั้นโลกมีอะไรบ้าง
 
3.ชั้นโลกอะไรที่คลื่น S ไม่สามารถผ่านได้ เพราะเหตุใด
 
4.ฐานธรณีภาคมี กี่บริเวณ อะไรบ้าง
 
5.โลกเกิดมาแล้วกี่ปี เกิดจากอะไร
 
^
^
^
^
^
^
 
 
เฉลย
 
1.ตอบ  คลื่นไหวสะเทือน แบ่งเป็น คลื่นPและคลื่นS
 
2.ตอบ 1.ธรณีภาค  2.ฐานธรณีภาค  3.มีโซสเฟียร์   4. แก่นโลกชั้นใน  5.แก่นโลกชั้นนอก
 
3.ตอบ  แก่นโลกชั้นนอก เพราะ ก่นโลกชั้นนอกประกอบด้วยสารที่มีสถานะของเหลวคลื่อนS
           จึงไม่สามารถผ่านได้
 
4.ตอบ  มี 2 บริเวณ คือ 1.เขตคลื่นไหวสะเทือนมีความเร็วลดลง
                                  2.เขตที่มีการเปลี่ยนแปลง
 
5.ตอบ ประมาณ 4600 ล้านปี สันนิษฐานว่า เกิดจาการรวมตัวกันของฝุ่นและแก๊สในอวกาศ
          เรียกว่า เนบิวลา
 

Comment

Comment:

Tweet

#54 By (49.230.100.85|49.230.100.85) on 2015-08-12 21:53

ได้สาระมากๆค่ะ

#53 By (49.230.120.7|49.230.120.7) on 2015-08-04 10:26

double wink embarrassed big smile

#52 By (101.51.39.186|101.51.39.186) on 2015-06-01 08:30

ผมนี่เรียกอาจารย์เลยยย 

#51 By (223.206.183.222|223.206.183.222) on 2015-03-05 23:54

ชอบมากๆๆๆๆ  ได้รับความรู้เยอะมาก

#50 By (202.29.179.19|202.29.179.19) on 2014-11-11 10:56

มีสาระมากๆsurprised smile surprised smile surprised smile

#49 By (202.29.179.19|202.29.179.19) on 2014-11-11 10:55

0928266325open-mounthed smile

#48 By กนกวรรณ. อ่อนดี (124.122.244.15|124.122.244.15) on 2014-06-27 15:20

อ่านแล้วเข้าใจเลย อ. พูดอะไรไม่รู้ ไม่รู้เรื่องเลยยยย ขอบคุณมากค่ะbig smile big smile big smile

#47 By cescsg (103.7.57.18|180.183.187.177) on 2013-06-04 20:33

ในโลกที่เราอยู่ยังมีโลกอีกใบที่ซ่อนอยู่

#46 By ไอซ์ (103.7.57.18|14.207.61.13) on 2013-05-02 06:14

big smile open-mounthed smile confused smile    ชอบมากๆๆค่ะ

#45 By นภัสวรรณ (103.7.57.18|110.49.225.40) on 2013-02-27 07:48

ชอบสุดๆเยยคร๊ะ

#44 By ying nuy yiy taer (103.7.57.18|192.168.11.22, 223.206.132.114) on 2013-02-19 10:11

งง     มากมากembarrassed

#43 By peerapol (103.7.57.18|110.49.227.12) on 2013-02-07 20:44

ชอบมากค่ะรูปภาพสวยดีsad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#42 By J (103.7.57.18|10.8.1.7, 122.154.136.115) on 2013-01-25 13:34

ชอบครับ

#41 By kerk (103.7.57.18|125.26.104.249) on 2013-01-24 19:33

อุบาด ช่ายชั่ว อิดอก

#40 By 555 (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:19

เเก่สินbig smile

#39 By หมี (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:18

อุบาด  ช่ายชั่ว   อิดอก

#38 By ไออาม (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:18

ไอตายโหง

#37 By ไออาม (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:17

55555

#36 By บูม (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:17

ฟ้าปากปิน

#35 By ฟ้า (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:16

อีโจรอีเปรต

#34 By สว (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:14

กายชอบนํ้าหวาน

#33 By กาย (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:13

ชอบบูมbig smile big smile big smile

#32 By ไอ (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:11

ความรู้มากbig smile big smile

#31 By บูม (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:10

สนุกมากopen-mounthed smile

#30 By อาร์ (103.7.57.18|113.53.211.199) on 2013-01-22 10:09

#29 By 55 (103.7.57.18|223.206.47.2) on 2013-01-08 19:58

ขอบใจนะquestion

#28 By แนน (103.7.57.18|125.25.85.163) on 2013-01-06 16:56

มีความรู้เพียบเรย ได้ความรู้อีกbig smile big smile 55555+

#27 By ณัฐกานต์ (103.7.57.18|49.48.124.167) on 2012-12-18 17:22

ได้ความรู้ดีมากโลกเรามหัสจรรย์

#26 By wachira (103.7.57.18|10.222.100.77, 182.255.13.31) on 2012-12-13 10:10

ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะ     ชอบ  มากๆembarrassed

#25 By STORYKUNG (103.7.57.18|182.53.126.158) on 2012-12-06 10:23

thanks your for support *-*
ur cry

#24 By STORYKUNG (103.7.57.18|182.53.126.158) on 2012-12-06 10:21

#23 By STORYKUNG (103.7.57.18|182.53.126.158) on 2012-12-06 10:19

uytyrtykiuytyoiyytcry koy

#22 By j6tu7ytru (103.7.57.18|182.53.126.158) on 2012-12-06 10:18

;';uym,jiiumynui

#21 By u,mk (103.7.57.18|182.53.126.158) on 2012-12-06 10:11

ขอบคุณนะbig smile

#20 By mayy (103.7.57.18|110.49.249.212) on 2012-11-23 17:40

ชื่อคนเขียนเว็บอยู่ไหนtongue

#19 By หทัยทิพย์ (103.7.57.18|171.4.57.41) on 2012-11-04 14:05

confused smile ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะ question

#18 By faii (103.7.57.18|192.168.0.53, 58.8.171.61) on 2012-11-04 09:22

ขอบคุณมากค่ะ

#17 By fern (103.7.57.18|180.183.170.91) on 2012-09-12 18:27

เก่งมาก

#16 By นริทร์ สุวรรณศรี (103.7.57.18|202.29.185.167) on 2012-08-29 11:24

embarrassed แผนที่โลกของเวเกเนิกับแผนที่โลกในอดีตต่างกันอย่างไร

#15 By jj (103.7.57.18|110.49.226.5) on 2012-06-24 11:41

http://g.exteenhttp://g.exteen.com/i/e/e2.gif.com/i/e/ehttp://g.exteen.com/i/e/e2.gif2.gifhttp://g.exteen.com/i/e/e15.gif

#14 By takky (103.7.57.18|115.67.128.34) on 2012-06-19 19:31

question

#13 By 555 (103.7.57.18|180.183.65.249) on 2012-06-02 14:01

sad smile sad smile มีสาระมากๆ

#12 By ปลื้ม (103.7.57.18|223.205.229.44) on 2012-05-30 21:26

มีสาระมากๆค่ะbig smile

#11 By โอปอ (103.7.57.18|182.93.196.16) on 2012-05-26 11:30

มีสาระมากๆค่ะbig smile

#10 By โอปอ (103.7.57.18|182.93.196.16) on 2012-05-26 11:25

ขอบคุนนะconfused smile

#9 By amp (111.84.125.205) on 2011-12-01 23:25

cry

#8 By (118.173.166.27) on 2011-11-17 10:58

question

#7 By (110.49.241.75) on 2011-08-27 21:10

ขอบคุนครับ

#6 By Scott Bright (183.89.71.38) on 2011-07-10 21:48

- -)b

#5 By minikoong (125.25.156.1) on 2011-07-10 21:42